Bilgin Dizel 0(212) 653 3838


Delphi’den Devrim Niteliği Taşıyan Yeni Enjeksiyon Sistemi “DACR”

Delphi’den Devrim Niteliği Taşıyan Yeni Enjeksiyon Sistemi “DACR”

Yayınlanma Tarihi: 2016-06-15 13:20. Okunma 1571.

Delphi DACR sistemi mevcut sistemlere göre yakıtın yanma hücresine daha yüksek basınç altında (2000bar) daha hızlı ve çok daha hassas bir şekilde püskürtülmesi ile daha yüksek verimlilik sağlar. Direkt hareketli piezo enjektörlerini kullanan dünyanın ilk dizel yakıt püskürtme sistemi’ nin 5 yıldır üzerinde çalışan Delphi, bu sistemi, geleceğin hassas emisyon beklentilerinin karşılanması için doğrudan araç üreticileri ile temas kurarak geliştirdi.DACR yeni nesil dizel püskürtme teknolojisi, araç üreticilerinin Euro 6 emisyon standartını karşılamaya yardımcı olmanın yanı sıra gelişmiş tork, güç, yakıt ekonomisi ve kolay kullanımı da beraberinde getiriyor. “Delphi’nin, rakiplerinin çok daha ötesinde, pazara bir konsept değil; gerçek bir ürün sunmasının heyecan ve gurur verdiğini” söyleyen Delphi Dizel Sistemleri Genel Müdürü Jose Avila, bu sistem ile Delphi’nin dizel sektöründeki öncülüğünü de bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ediyor

Dünya genelinde yakıt fiyatları üzerindeki baskı ve küresel ısınma konusunda artan küresel endişe, yakıt tüketimini azaltan ve tüm hava kirleticilerin emisyonlarını azaltacak yeni teknolojilerin pazara sunumunu hızlandırıyor. Son kullanıcı satın alma kararında, CO2 emisyon seviyesi ile yakıt ekonomisi avantajlarının artarak etkili olduğu belirlenmiştir.
Sektörel olarak ele alındığında ise; dizel motorların mücadele ettiği konulardan biri de Nitrojen Oksit (NOx) emisyonunun düşürülmesi. Avrupa’da Euro 6 şartı 2014 yılında uygulanmaya başladığında, Euro 4 seviyesi ile kıyaslandığında (NOx) ve partikül limiti azaltılmış olacaktır. Kuzey Amerika’da ise mücadele mevcut duruma göre daha da büyüktür (43mg/km). Çünkü bu değer, günümüzde uygulanan Euro4 şartındaki oranlarla (250mg/km) ve Euro 6 şartındaki oranlarla (80 mg/km) kıyaslandığında arada ciddi
bir fark olduğu gözlenmektedir.

Küresel ısınmayı önlemek için, CO2 emisyonlarının düşürülmesi konusunda Avrupa, Japonya ve ABD tarafından yürütülen müzakereler iddialı bir hedef taşımaktadır. EU çok iddialı bir öneriyle 2012’ye kadar 120g/km hedeflemiştir. NOx Emisyonlarını düşürmeye çalışırken, yakıt tüketimi ve CO2 seviyesi artmaktadır. Bu zorluklar, Delphi’ yi yeni teknolojiler kullanarak, yenilikçi Direct Hareketli Common Rail sistemini geliştirmeye yöneltmiştir. Gelişen enjektör teknolojisi DACR ile fark yaratan performans ve tasarruf şimdiye kadar enjektör teknolojisi “selonoid” ya da “piezo”olarak sınıflandırılmaktaydı.Delphi’nin sunduğu yeni Direkt Hareketli Common Rail enjektörü,hidrolik devreleri ve ilgili mesafeleri elimine eden,enerji tasarrufu sağlayan ve motor geliştirmesi yapan üreticiler için ilave kontrol olanakları sağlayan, enjektör iğnesinin direkt olarak hareketlendirildiği ilk örnek olması bakımından dizel püskürtme sisteminde radikal bir gelişmedir. Sağlamlık, çalışma ömrü boyunca dengeli olması, püskürme formlarının çeşitlendirilebilmesi, püskürtülen miktarın her strokta değiştirilebilmesi ve yüksek püskürtme hızı ise diğer avantajlarıdır. Delphi DACR sistemi mevcut sistemlere göre yakıtın yanma hücresine daha yüksek basınç altında (2000bar) daha hızlı ve çok daha hassas bir şekilde püskürtülmesi ile daha yüksek verimlilik sağlar.
Piezo enjektörlerde, elektrik voltajı ile ikaz landığında hareket üreten piezo elektrik malzeme kullanılır. Enjektör iğnesinin açılıp kapanması, yanma hücresine yakıt püskürtmesi, bir püskürtme çevriminde yedi ve daha fazla püskürtme yapabilmesi 100 mikrosaniyeden daha kısa sürede gerçekleşir.
Delphi’nin mevcut hidrolik dizaynı, piezo seramik aktüatörlerin özelliklerinin en iyi şekilde kullanımını sağlamaktadır 2000 bar Delphi Direkt Hareketli dizel common rail sisteminin performansı 2200 barlık servo enjektör Performansı ile kıyaslanabilir. Başlangıçta gelecekteki emisyon şartlarını karşılamak ve kilit performans ihtiyaç beklentilerini optimize etmek için geliştirilen sistem; sağlarken; çoklu püskürtme stratejisi sayesinde motor gürültüsü
5dBA seviyesine kadar düşürülür. Böylece, gürültü ve emisyonları azaltan gelişmi püskürtme formu ve hızı sayesinde,emsalsiz sürüş performansı sunmaktadır Direkt Hareketli CR ile birlikte, Delphi Dizel CR Sistemleri için iki çözüm sunmaktadır: Balanslı hızlı servo solenoid
enjektör ve Direkt Hareketli piezo enjektörlü Direkt Hareketli Etkin püskürtme basıncı – Çoklu püskürtme esnekliği (bir çevrimde yedi ve daha fazla püskürtme kabiliyeti) – Püskürtme fazlarında sıfır hidrolik seperasyon kabiliyeti
– Meme iğnesinin hızlı açılıp kapanması (günümüz servo teknolojisinin üç katı)
– Geri dönüşsüz enjektör
– Motor Kontrol Ünitesi (ECU) tarafından meme iğnesinin oransal kontrolü özelliklerinin yanı sıra;
– Daha düşük emisyon,
– Geliştirilmiş yak›t ekonomisi ile daha düşük yakıt sarfiyatı
(Delphi piezo geri dönüşsüz enjektör yakıt ekonomisini %2 iyileştirir),
– Daha yüksek sürüş konforu için daha fazla güç ve tork avantajlarıyla da teknolojik fayda sunuyor.
Delphi Direkt Hareketli Dizel Common Rail (CR) sistemi ile eşdeğer emisyon seviyeleri için ya rail basıncını düşük tutarak veya partikül filtresinin çalıştırılma oranını iyileştirmek suretiyle yakıt tüketimi avantajın› %3 ile %5’e kadar arttırmak mümkün. Delphi Direkt Hareketli dizel common rail sistemi aynı zamanda Delphi’ye has I3C enjektör karakterizasyon özelliğine de sahiptir. Delphi’nin bu teknolojisi ECU’nun püskürtülecek yakıt miktarının daha hassas kontrol etmesini sağlar, bakım masraflarını azaltır. Sistem, ilk CR sistemlere göre %60 daha fazla olan basınç artırımıyla, motorun güç ve tork çıkışının artmasına imkan sağlarken; çoklu püskürtme stratejisi sayesinde motor gürültüsü 5dBA seviyesine kadar düşürülür. Böylece, gürültü ve emisyonlar› azaltan gelişimiş püskürtme formu ve hızı sayesinde, emsalsiz sürüfl performans› sunmaktadır. Direkt Hareketli CR ile birlikte, Delphi Dizel CR Sistemleri için iki çözüm sunmaktadır: Balanslı hızlı servo solenoid enjektör ve Direkt Hareketli piezo enjektörlü Direkt Hareketli

Common Rail.

Her iki sistemin tüm temel bileflenleri birbiri arasında kolayca değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Balanslı servo teknolojisiyle kendine has bir tasarımdır. Meme iğnesine oldukça yakın konumlandırılmış küçük boyutlu aktüatör, son derecede hızlı kumanda ve çok hassas miktar ayarlaması sağlar. Balanslı servo teknolojisi yüksek performansla birlikte mevcut araçların büyük bir kısmı için düşük maliyetli çözüm sunar ve istisnai kontrol ile yüksek hacimli yakıt akışı gerektiren özel uygulamalar için ise Direkt Hareketli piezo sistemi önerilir. Direkt Hareketli Common Rail’in sunulmasıyla Delphi, araç üreticilerinin talepleri için en iyi çözümü tedarik etme kabiliyetine sahip olurken, Delphi’nin teknolojisi dizel yakıt püskürtme teknolojisine öncülük yapmaktadır.Delphi hızlı servo solenoid enjektör Ufak hareketli kütle (1)
K›sa hidrolik devresi (2)
Balanslı konsept (3)
Düşük yay yükü (4)
Hızlı hareketli 12V solenoid (5)
Delphi Direkt Hareketli piezo enjektör
Direkt Piezo Kontrolü (1)
Hareket güçlendirici (2)
Enjektör içi akümülatör (3)
Geri dönüş bağlantısı yok (4)
Bas›nç düflürmek için orifiz yok (5


Delphi’den Devrim Niteliği Taşıyan Yeni Enjeksiyon